Najdi Články Tabule Videotéka Wiki Fórum Seznamka Bazar Více

Komunální politika, Beroun


Martin
 

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod Martin v stř 03.bře 2010 12:56

Myslím, že je čas na změnu ve vedeni radnice. Již dlouhou dobu je ve vedeni neprůhledný systém kamarádšoftů, což si myslím je potřeba změnit. Neříkám, že je vše špatně, ale už je potřeba zaangažovat nové mladé lidi, kteří ještě nejsou poznamenaní politikou a mají chuť něco změnit. Viz obvinění starosty Králova Dvora.

Natálie
 

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod Natálie v stř 03.bře 2010 13:07

Královák je epizoda sama o sobě. Bohužel tam nevidím žádnou jinou alternativu, která by tam měla vůli něco změnit. Je tam strašně málo možností kam z malou dcerkou můžu jít a děsím se okamžiku až ji budu chtít dát do školky. Hlavně, že máme novou halu. Jinak podpořím každou alternativu a fandím lidem jako jsou v Berouně.

Ctira
 

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod Ctira v stř 03.bře 2010 15:52

Natálie píše:Královák je epizoda sama o sobě. Bohužel tam nevidím žádnou jinou alternativu, která by tam měla vůli něco změnit. Je tam strašně málo možností kam z malou dcerkou můžu jít a děsím se okamžiku až ji budu chtít dát do školky. Hlavně, že máme novou halu. Jinak podpořím každou alternativu a fandím lidem jako jsou v Berouně.


Souhlasím s Natálií, myslím si, že jediná možnost pro vyřešení neutěšené situace v Králováku je jeho spojení s Berounem.

Kelti
 

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod Kelti v ned 20.lis 2011 15:22

Vážený pane,

níže Vám zasílám text článku, který jsem si zkopíroval z webu OSTRAVA-ONLINE do textového editoru.

Smutný dopis pana Šebely z Berouna, dlouhodobého rodného rajónu pana MUDr. Bessera, je jen jedním z několika kostlivců ve skříni pana ministra, ke kterým se dnes přinejmenším nezná, nebo je zcela popírá. Pan zubař Besser je jedním z typických představitelů malých městských a venkovských klubů „hochů, co spolu mluví“, a které se tak rozmohly v minulých letech v našich městech a obcích. Skupiny lidí, kteří propojeni vzájemnými vazbami již od školy politicky a ekonomicky (a často i soudně, policejně, daňově a úředně i jinak) ovládli svá jednotlivá rodná města a obce a bez nich se v nich nepohne jak se říká ani lísteček. Ostatní jsou buď z „klubu“ vyloučeni, nebo se přizpůsobí, nebo jako „naplaveniny“ nemají žádnou možnost se do „klubu“ dostat, pokud nepřinesou dost peněz.

Pan Besser vládl v Berouně jako starosta sedmnáct let. Na radnici přišel koncem roku 1994 po komunálních volbách. A když v roce 2010 odcházel do vysoké politiky, vypadalo to, že Beroun pod jeho taktovkou vyrostl a zkrásněl. Alespoň tak to tvrdí na svých stránkách, ve svém životopise a na webu ministerstva kultury on sám. Jenže zubař Besser je především mistr světa v dělání dojmu. Mrkněme se pod pokličku oficiálních údajů o jeho činnosti na berounské radnici. Průšvih se skládkou komunálního odpadu popsal dobře pan Šebela. Jen nedodal, že hlavním motivem nenávisti pana Bessera vůči jeho osobě jsou – jak jinak – peníze. Pan Besser totiž chtěl provést rekultivaci v režii města pomocí dotací, a to sám. Existují informace, že pro rekultivaci na zakázku měla vzniknout firma s jeho účastí. Rozhodně to mohl být moc pěkný džob, a výživný. Zabránil mu pouze vytrvalý odpor pana Šebely a to, že se Besser nerad dělí, zvláště ne s nýmandy, póvlem, atd., jak v soukromých rozhovorech častuje své chudší berounské spoluobčany (zvláště na hokeji ve VIP lóži v Berouně). Některými údaji ve svém životopise a na svých webových stránkách znalým věci přímo nahrává na smeč. Třeba „krásnou“ časovou osou jeho starostování s vyznačenými úspěchy v budování města. To, že se musí objekt radnice opravit a dostavět, vědělo i předchozí vedení radnice. Projekt i přípravy po vzniku města byly, ale komunální volby v roce 1994 všechno toto vložily do klína novému starostovi. Ten toho patřičně využil, přičemž z jedné akce pohotově udělal dvě, aby to lépe působilo na neznalé (oprava a dostavba objektu tzv. Pasáže Na nové a oprava objektu radnice byl jeden projekt, tyto budovy jsou spojené do radničního areálu minimálně od 60-70.let minulého století. Oprava České ulice nemá s městem nic společného, vše realizovali soukromí investoři, město pouze v několika případech jim prodávalo pozemky či ruiny starých objektů. Městskou rozhlednu opravil jeden telefonní operátor za to, že ji bude mít pronajatu pro instalaci anténního systému šíření telefonního signálu mobilních telefonů.
Samostatnou kapitolou je městské medvědárium. Nejenže to propagačně pro město, které má ve znaku medvěda, dobře vypadá. A mediální body starosty se počítají. Ale nebyl by to Besser, aby nevyužil tento projekt i k jiným účelům, totiž k ukázkové manipulaci se zastupitelstvem. Na schválení výstavby medvědária totiž svolal kdysi mimořádné zasedání zastupitelstva, které bylo neveřejné (!) a které bylo svoláno do malé zasedačky přímo na radnici, v létě a za poněkud parného počasí. Jednání zastupitelstva mělo jen dva body – medvědárium – a prodej akcií Vodovodů a kanalizací Beroun. A pan Besser doslova několik hodin mluvil o výstavbě medvědária, do nejmenších podrobností popisoval veškeré problémy přípravy výstavby, s kým jednal a o čem, koho kontaktoval o radu a jiné informace, jak získával podklady pro vypracování provozního řádu, proč musí být ploty vysoké tolik a tolik, atd. atd. Při popisování budoucího provozu informoval polomrtvé zastupitele i o tom, jaké bude složení krmných dávek medvědům a jak hledal a nalezl možné ošetřovatele, kteří budou zaměstnáni, až se medvědárium dostaví, Technickými službami Beroun. Když konečně dal hlasovat, všichni byli pro, rádi, že je tento bod již za nimi. A pak proběhlo bleskově hlasování i o prodeji akcií VaK Beroun, pan starosta doporučil návrh, unavení zastupitelé s vidinou konce jednání jako jeden muž zvedli ruce, a pak už jen pádili ven, na čerstvý vzduch. Málokomu přitom došlo, že právě prodali kontrolní balík městského dodavatele pitné vody pro občany tohoto města, a ještě k tomu za cenu o cca 20 milionů Kč nižší, než nabízel jiný uchazeč, kterého tímto starosta vpodstatě elegantně eliminoval. Vše naprosto zákonným způsobem. A dnes má Město Beroun nejdražší vodné a stočné v republice, a nikdo s tím nic nemůže udělat. Pouze jedno teplé místečko pro pana starostu v představenstvu nové společnosti, to tam zbylo. Také zástavba proluky v Havlíčkově ulici nemá s přímou investiční činností města Berouna jako institucí mnoho společného, pokud nepočítáme to, že „vše koordinovalo na půdě radnice“, a hlavně že věnovalo soukromému investorovi z družebního holandského města všechny své stavební parcely (v historickém centru města!) v dané ulici za to, že jeden malý dům bude po výstavbě a prodeji všech ostatních komerčně bytových domů předán městu. Hodnota pozemků přitom byla minimálně desetkrát vyšší, než zpět získaného domku. Na tomto projektu přitom pan Besser bazíruje tak, že jej pro své propagační účely rozdělil do čtyř samostatně prezentovaných akcí (zástavba horní části Havlíčkové ulice, dolní části, kruhového objezdu a tzv. Hrdlořez), vše samozřejmě jako velké samostatné úspěchy města pod jeho vedením.
Dalo by se takto polemizovat s jeho „úspěchy“ při řízení Města Berouna dál a dál. Třeba v případě kanalizace se opatrně hlásí i k rekonstrukci čističky. To se však chlubí úplně cizím peřím, tohle mělo na svědomí (včetně získání dotací a rozběhnutí celé rekonstrukce a navýšení kapacity) staré vedení radnice před jeho příchodem k moci. On jen šikovně využil toho, že teprve po dokončení čističky se mohly rozšířit i odkanalizovávané lokality do nových částí města, hlavně k novým parcelám, kam město zavedlo i vodu, elektřinu a naplánovalo nové komunikace. Komu asi ty parcely (dříve většinou jen pole) patří a patřily, nemusím asi moc rozvádět.
Křiklavým příkladem chlubení se cizím peřím a zbytečným vyhazováním peněz je nový vodní svět v Berouně. Pan Besser jeho novou výstavbu na zelené louce vehementně prosazoval u zimního stadionu i přesto, že město v té době vlastnilo (a dodnes vlastní) areál venkovního koupaliště s velkokapacitní úpravnou vody na druhé straně města na sídlišti v Berouně. Za podstatně nižší náklady šlo tento sídlištní areál zhodnotit zastřešením a jeho propojením s již existujícím zázemím sousedící sportovní haly, která též patřila městu. Přitom šatny a technické zázemí již existovalo. Jenže to by zimní stadion neměli mít dlouhodobě pronajatý přátelé pana starosty, kteří vlastní též přilehlý hotel Na Ostrově, tvořící nyní se zimním stadionem a vodním světem jeden celek. Besser může sice namítnout, že nový bazén a vodní atrakce vybudovali soukromí investoři, ale město na něj podstatně přispělo ze svého rozpočtu, pamatuje na provoz ze svých dotací a poskytlo bezplatně celý pozemek a napojení na inženýrské sítě. Však také ve správní radě jedním místečkem na pana Bessera pamatovali také.Jednodušší a i pro město levnější konkurence na sídlišti z rozhodnutí pana starosty vybudována nebyla.
Ještě jeden příklad smutného chlubení pana Bessera. Mezi své osobní úspěchy pokládá též vypořádání se s následky povodní v roce 2002 v Berouně. Smutné proto, že následky velké vody mohly být v Berouně mnohem méně ničivé, kdyby město před povodní odstranilo nepovolené zaplocení svého vlastního autokempu v největší inundační záplavové zóně řeky Berounky v katastru města (plot je tam dodnes). Na tento plot se během povodní nachytalo množství spláchnutých větví a jiného plovoucího materiálu a fungoval potom jako hráz, která výrazně zvýšila hladinu rozvodněné řeky ve městě. Ta pak zaplavovala i hodně vzdálené lokality Berouna, nejen náměstí a přilehlé čtvrti k řece. Navíc v onom autokempu je dodnes též stavebně nepovolený rozsáhlý amfiteátr se zvýšeným pódiem, vysoký cca 3 metry, který opět působil jako velká hráz v místě, kde se měla volně a relativně neškodně rozlít záplavová vlna, a ten též podstatně přispěl k nebývalému a hlavně zbytečnému zvýšení hladiny záplav v Berouně. A je zajímavé, že tento stav stále trvá, a navíc nikdo z občanů neměl tu odvahu poukázat na tuto skutečnost při vypořádávání škod po povodni na svých majetcích.
Privatizace bytového fondu je v Berouně opět klasickou ukázkou, že černé se prohlašuje za bílé a naopak. Nejen že pan Besser nebyl iniciátorem privatizace bytového fondu města, o tom rozhodlo ještě zastupitelstvo před jeho zvolením. Ale i formu privatizace cestou využití zákona o vlastnictví bytů nevymyslel on, jen využil projektu, který vypracovali tajemník úřadu, vedoucí odboru bytového a vedoucí odboru majetkoprávního. Navíc jej samozřejmě poupravil podle svého, najal firmu na provedení privatizace a JUDr.Mužíková jako smluvní právnička města psala smlouvy, jednu bratru za 10.000,-Kč. Při privatizaci téměř 1700 bytů to byla pěkná porce. Bohužel se ukázalo díky soudnímu sporu, že tyto smlouvy mají právní vady, podle kterých mohou být prohlášeny za neplatné se škodou k tíži města. I tady je však ticho po pěšině. A privatizace zbylých bytů se připravuje dál.
Jeden z posledních případů pana Bessera je budování cyklostezky podél Berounky. Jde o mediálně vděčné téma, takže nějaké předpisy a zákony se holt nemusely dodržovat. A tak se stalo, že podstatná část cyklostezky, vedoucí v CHKO, byla vyasfaltována načerno, bez příslušných povolení. Investorem sice bylo Město Beroun, a pan Besser se chlubí svojí osobní rolí při jejím vybudování, ale faktem je, že za černou stavbu byla vyměřena pokuta - Technickým službám Beroun jako realizátorům této nepovolené stavby, z čehož polovina pokuty putovala dle předpisů zpět do kasy města jako jeho příjem.
Zkrátka, pan ministr Besser je podle těchto skutečností spíše výborný manažer v nakládání s cizími penězi. Jeho stálé chlubení se, jaký že to byl ve Městě Berouně skvělý manažer pro občany svého města vezme za své ve světle následujících faktů:
Občané města Berouna mají nejdražší teplo v republice. Město Beroun za jeho éry totiž uzavřelo prakticky nevypověditelnou smlouvu s externím dodavatelem tepla dálkovým vedením přesto, že v době uzavírání smlouvy tato společnost byla v konkurzu, neměla formálně žádný majetek a své zařízení, které mělo údajně vyrábět pro Králodvorské železárny elektřinu, a pro obce teplo jako odpadní produkt, neměla zkolaudované ještě několik let po podpisu této smlouvy starostou. A samozřejmě nikdy elektřinu nevyráběla, takže berounští občané mají dnes nejdražší teplo v republice. Aby stav nešel zvrátit ani technicky, ihned po podpisu byly rozebrány všechny městské výtopny a rekonstruovány na garáže, sklady, atd. Podle smlouvy je navíc město povinno převážnou většinu vybraného nájemného za smluvně poskytnuté horkovodní vedení okamžitě zpětně investovat prostřednictvím této firmy do oprav a rekonstrukcí těchto vedení. Ty musí být dnes už snad pozlacené.
Občané města Berouna mají nejdražší vodu v republice. Jedním z důvodů je i neopodstatněný a pro město nevýhodný odprodej akcii VaK Beroun, jak je výše popsáno.
Občané města Berouna jako spoluvlastníci majetku města dle zákona o obcích přišli za dobu starostování pana Bessera o cca 70% veškerého majetku města. Byly prodány městské lesy, akcie VaKu, velké množství pozemků, převážná většina bytového fondu, řada lukrativních objektů dříve městem využívaná, Technické služby Města Berouna i s pozemky a budovami, atd., atd. A navíc je město zadlužené takovým způsobem, že musí ročně splácet různými formami až 200 milionů Kč.
Jestli to je známka úspěšného manažerování, pak tahle republika je holt tam, kde si zaslouží být. A pan ministr Besser v klidu může rozdělovat miliardy při restitucích církevního majetku. Dodejme, že zřejmě "stejně úspěšně", jak nám tvrdil o svých úspěších coby starosty Města Berouna.

Takže, to je celý text. Byl provozovatelem stránek stažen z daných stránek po cca týdnu, a dnes se k němu nikdo nezná. A ani v archívu jej nelze dohledat. Zachránil jsem ho náhodou jen proto, že jsem byl na něj upozorněn a stáhl si ho do texťáku pro vlastní potřebu.

S pozdravem

Karel
 

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod Karel v pon 09.led 2012 13:09

Výborný článek, pouze bych dodal že v době povodní byl pan starosta mimo Beroun, v té době organizovala krizový štáb místostarostka Šmídová a tajemník Chalupecký. Pan starosta přijel v polovině záplav, koupil si zelené holinky, nějaké savo a přestal se holit aby působil ztrápeným dojmem. Krizový štáb samozřejmě zrušil - protože vše nejlépe zvládne on. Ostatně víme jak skončil, ale chtělo by to dohru podobně jako Kotrouš v Praze, management ŘSD apod. ;)

kilan
 
Příspěvky: 2
Registrován:
pát 24.čer 2011 16:18

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod kilan v čtv 09.úno 2012 15:10

Komunální politika v Berouně jde silně z kopce. Možná se o ní spíše nikdo nezajímal a páchaná zvěrstva tím pádem nebyla zveřejňovaná. Poslední jednání zastupitelstva bylo naprostou ukázkou ztráty soudnosti. Lhát v přímém přenosu dokáže pouze otrlý člověk. Více informací o propírané kauze protiprávní výstavby bytových domů v areálu golfu .... http://www.berounsobe.cz

Připočítejme schválenou vyhlášku o zákazu provozu pohostinství v noci. 1200 podpisů pod peticí za její zrušení nebo 80%(z 2500) v městské anketě rovněž proti vyhlášce a soudný člověk musí usoudit, že radnice asi neví co se v Berouně děje.

Pokus o zrušení online přenosů zastupitelstva, podezřelé prodeje městského majetku pod cenou či silně problematické ne"vyřešení" areálu Tiby. Ano zajímavě to vedou...

honey9
 
Příspěvky: 1
Registrován:
pát 24.kvě 2013 11:43

Re: Komunální politika, Beroun

Příspěvekod honey9 v pát 24.kvě 2013 11:48

Jde tak stejným směrem, který podporují Portál Pod Dědem a třeba také Česká pirátská strana v rámci takzvané "Nové politiky digitálního věku". Určitě by také nebyla od věci větší diskuze radnice a úřadů s veřejností o místních záležitostech a také zavedení transparentního účetnictví obcí, které má v programu zrovna ČPS.
honey


Zpět na Město Beroun

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

{ BER_REG }
Berounský deník

Chyba: Nepodařilo se nalézt žádné zprávy

  • Reklama - ČR

cron